Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Projektstöd IF Barn och Ungdom+ 2024-2025

Ledare och deltagare står i en ring och sträcker in händerna mot mitten.

Projektstöd IF är ett ekonomiskt stöd främst riktat till idrottsföreningar med barn-och ungdomsverksamhet, men stödet gäller även för personer med funktionsnedsättning (oavsett ålder).

Syftet är att skapa möjligheter för idrottsföreningar att genomföra nytänkande, långsiktiga, utvecklande aktiviteter och insatser, bland annat i syfte att öka antalet medlemmar. Andra mål kan vara att öka antalet ledare eller utveckla befintliga ledare och skapa tryggare miljöer i föreningen.

Riktlinjer att förhålla sig till för att vi ska handlägga er ansökan


  • ParaMe. För att er ansökan ska behandlas behöver er förening vara registrerad på ParaMe.se. Den digitala plattformen är ett av Parasport Sveriges rekryteringsverktyg med syftet att synliggöra Sveriges parasportutbud och underlätta för nya utövare att hitta en passande idrottsförening. Här kan ni registrera er förening på ParaMe Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om ni inte redan har gjort det.
  • Medlemsavgiften till Svenska Parasportförbundet ska vara betald för innevarande år.
  • Om ni tidigare blivit beviljade stöd ska en återrapport inkommit i tid och vara godkänd.
  • Genomförda aktiviteter ska LOK-stödrapporteras (gäller aktiviteter som är möjliga att rapportera).
  • Projektet ska avse aktiviteter framåt i tiden med ett tydligt start- och slutdatum inom projektperioden (2024-2025).
  • Projektet ska slutrapporteras senast en månad efter aktivitetens slut.

Vi beviljar inte stöd för:

  • att täcka individers medlems-, tränings-, licens- och/eller tävlingsavgifter.
  • att bekosta sådant som är att betrakta som ordinarie verksamhet, så som kostnader för läger och träningar. Ej heller beviljas större materialinköp. Däremot kan nya och utvecklande inslag godkännas, till exempel specifika utbildningar på ett läger, en helt ny träningsgrupp eller mindre materialinköp som hinder och koner i syfte att skapa en verksamhet som öppnar upp för fler och nya målgrupper.

Större materialinköp

För ansökningar gällande större materialinköp hänvisar vi er till ert RF-SISU-distrikt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så söker ni som idrottsförening Projektstöd IF

Det ekonomiska stödet kan endast sökas via idrottsrörelsens gemensamma verksamhetssystem IdrottOnline. För att kunna ansöka behöver du ha behörighet "Huvudadministratör" alternativt "Idrottsmedel firmatecknare". Föreningen behöver även ha ordförande och kassör registrerade i IdrottOnline. Svenska Parasportförbundet har tagit fram en lathund Pdf, 467.2 kB, öppnas i nytt fönster. som guidar er genom ansökningsprocessen. Kontakta IdrottOnlines support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid behov av tekniskt stöd.

OBS! Ansökningsverkstan håller stängt v. 26-31. Inkom därför med ansökningar senast den 31 maj för handläggning innan sommaruppehållet.

Återrapportering

Föreningen är skyldig att återrapportera hur pengarna har använts. Den återrapport som finns i er ansökan i IdrottOnline ska skickas in till Svenska Parasportförbundet via systemet snarast efter aktivitetens slut (dock senast en månad efter).

Huvudområden 2024 - 2025


1. Fler utövare provar på idrott och stannar inom föreningarnas verksamhet.


1a.
Aktivitetsutveckling (t.ex. nya sätt för prova på-aktiviteter eller tränings-/tävlingsutveckling).

1b. Utveckling av kringarrangemang vid tävlingar/motionslopp etc.

1c. Barn- och ungdomsdrivet engagemang inom föreningen.

1d. Planering och genomförande av en Special Olympics School Day.

2. Ökning av antal ledare i åldern 18–25 år samt ledare med egen funktionsnedsättning.


2a.
Ledarsatsning på kvinnligt ledarskap (aktivitets-/organisationsledare).

2b. Skapa handlingsplan för ledar-/tränarrekrytering och aktiviteter knutna till handlingsplanen.

2c. Arrangera idrottspecifik utbildning för egen och andra föreningars ledare/tränare/domare/funktionärer.

2d. Deltagande i ett ungdomsråd/referensgrupp för utveckling av förbundets verksamhet för barn och ungdomar.

3. Idrottsföreningen är en utvecklande och trygg arena för medlemmarna.


3a. Föreningsutvecklande lärgrupper i föreningen, t.ex. Trygg Idrott.

3b. Skapa handlingsplan och rutin för uppföljning av utdrag ur belastningsregister för ledare inom föreningen.

3c. Kartlägga trygga vägar till och från idrottsanläggningen (inklusive omklädningsrum, reception med mera).

3d. Revidering av föreningens styrdokument och digitala verktyg i syfte att förenkla och tillgängliggöra dem.

3e. Använda verktyg från Special Olympics familjeprogram för att involvera och utbilda anhöriga knutna till föreningen.

Er ansökan görs med fördel utifrån er förenings verksamhetsplan och syftar till att minska trösklarna för er som idrottsförening att utvecklas.

En ledare kramar om ett barn under en övning i five-a-side

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill du veta mer?

Ansökningsverkstad

Parasport Sverige

Observera!


Inför sommaren: Ansök senast den 31 maj


Ansökningsverkstan kommer att hålla stängt under sommarveckorna v. 26-31. Under denna tid kommer inga ansökningar, återstartsstöd och/eller Projektstöd IF Barn och Ungdom+ via IdrottOnline eller andra kanaler att hanteras.

Inkom med ansökningar senast den 31 maj för handläggning innan sommaruppehållet.

Kommer snart: Stöd för 65+


I dagsläget pågår uppstart av det riktade arbetet för målgruppen +65 år. Föreningar kommer att kunna söka pengar för att genomföra insatser under hösten 2024 och 2025. Mer information kommer i september 2024.