Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Bli medlem i Parasport Sverige

Om medlemskap i Parasport Sverige

När föreningen blir medlem i Parasport Sverige / Svenska Parasportförbundet blir den samtidigt en del av Riksidrottsförbundet (RF) och den svenska idrottsrörelsen. Ni har då möjlighet att demokratiskt vara med och påverka parasporten och idrotten i stort i Sverige.

Som medlem i Parasport Sverige / Svenska Parasportförbundet får föreningen bland annat möjlighet att:

Årsavgift

Medlemskap i Parasport Sverige / Svenska Parasportförbundet kostar föreningen 400 kronor per år. Därutöver kan det aktuella distriktsförbundet komma att ta ut en avgift.

Dubbla medlemskap

Det är möjligt för en förening att vara medlem i flera specialidrottsförbund (SF). En simförening som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning kan exempelvis vara medlem i både Svenska Simförbundet och Svenska Parasportförbundet. På så sätt får föreningen möjlighet till stöd och rådgivning från två förbund samtidigt.

En förenings medlemskap har ett värde

Föreningen har både skyldigheter och rättigheter gentemot Parasport Sverige, precis som förbundet har mot föreningen.

  • Det handlar om trovärdighet – vilka vi vill ha som medlemmar hos oss.
  • Det handlar om fair play – att alla föreningar är medlemmar på rätt grunder med statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) med mera.
  • Parasport Sverige har ett egenansvar att värna om sitt varumärke, genom att ha medlemmar som lever upp till RF:s och förbundets stadgar och värderingar.

Ansökningsprocessen

Här kan ni läsa mer om hur föreningen ansöker om medlemskap hos oss och vilka kriterier som måste uppfyllas.

Publicerad:

Uppdaterad: