Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Trygg Idrott

Parasport Sveriges verksamhet ska vara fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. I vår verksamhet ska alla känna sig välkomna och kunna känna delaktighet och gemenskap.

Inom hela idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta.

Det är viktigt att arbeta förebyggande, ha tydliga rutiner och veta vad man ska göra om värdegrunden bryts. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om respektive område.

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill du veta mer?

Ulrika Askengren

Stabschef / chef kompetensstöd och inkludering