Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Parasport Sveriges värdegrund

Alla inom Parasport Sveriges centrala organisation ska aktivt arbeta för våra grundläggande värderingar.

Idrottens värdegrund:

Glädje och gemenskap – Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet – Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med – Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning sam fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel – Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Tillsammans har vi ansvar att följa våra stadgar och alltid se till förbundets bästa.

Vårt förhållningssätt

Parasport Sverige förhåller sig till värdegrunden genom att:

  • Vi lever Parasport Sveriges värderingar i allt vi gör, internt och externt. Vi strävar efter att ge god service till hela förbundets verksamhet.
  • Vi visar alltid integritet och gott omdöme i vårt uppdrag och i förhållande till andra.
  • Vi tar alltid upp tveksamheter kring vad som är ett gott etiskt uppförande till diskussion med kollegor, chefer eller uppdragsgivare.
  • Vi håller oss uppdaterade på, och följer, uppsatta regler och riktlinjer.

Publicerad:

Uppdaterad:

Om oss

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuella funktionsnedsättningar inom 11 idrotter. Vi leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.