Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Förbundsutveckling

Parasport Sverige har till uppgift att främja, organisera och utveckla idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Förbundet välkomnar personer oavsett funktionsförmåga och ska främja utvecklingen av parasport inom idrottsrörelsen i stort.

För att skapa bättre förutsättningar för våra målgrupper att idrotta driver vi regelbundet utvecklingsprojekt, där vi fokuserar på att hitta nya sätt att skapa bättre parasport.

Allt utvecklingsarbete i Parasport Sverige grundas i en förstudie Pdf, 8.5 MB, öppnas i nytt fönster. som gjordes 2018, där vi beskriver hur samhället kan skapa bättre förutsättningar för fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning.

Om våra projekt

Vi gillar att samarbeta med andra för att skapa starkare verksamhet. Läs gärna mer om våra pågående utvecklingsprojekt eller kontakta oss med en idé på vad vi ska göra härnäst. Du kan också läsa om pågående forskningsprojekt där Parasport Sverige är samverkanspartner.

Publicerad:

Uppdaterad:

Vid frågor:

Ulrika Askengren

Stabschef / chef kompetensstöd och inkludering