Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Västernorrlands Parasportförbund
Västernorrlands Parasportförbund

Om förbundet

Västernorrlands Parasportförbund är ett distriktsförbund tillhörande Svenska Parasportförbundet som organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning.

Västernorrlands Parasportförbund har som mål att personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som icke funktionsnedsatta att välja idrott som fritidssysselsättning.

Parasport kan bedrivas på många sätt:

Som ungdomsidrott-där man ska intressera barn och ungdomar för idrott, antingen som motions- eller tävlingsidrott, för deras fysiska och mentala utveckling.

Som habilitering och rehabilitering-där funktionsnedsatta får fysisk träning för att kompensera sitt funktionsnedsättning genom ökad styrka, uthållighet, smidighet och balans.

Som motionsidrott-där övningar med eller utan redskap anpassas efter den enskildes förutsättningar.

Som tävlingsidrott-där individen får möjlighet att mäta sina resultat med personer med samma/liknande funktionsnedsättning.

Västernorrlands Parasportförbunds huvudsakliga verksamhet.

  • Utbildningar
  • Fritidshjälpmedel
  • Prova på/aktivitetsdagar
  • Bistå föreningar med råd och dåd
  • Vara en länk mellan föreningarna och Svenska Parasportförbundet


Publicerad:

Uppdaterad:

Våra partners