Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Östergötland
Parasport Östergötland

Om förbundet

Östergötlands Parasportförbund, eller Parasport Östergötland, är ett distriktsförbund tillhörande Svenska Parasportförbundet som organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning.

Östergötlands Parasportförbund är organiserat som ett av 19 distriktsförbund under Svenska Parasportförbundet.

Vår roll är till största delen att stödja våra medlemsföreningar, vi vill vara det stöd de behöver för att utveckla sin verksamhet.

Vi strävar efter att bygga upp ett nätverk av kontakter, framförallt med idrotten, skolor, familjer och habiliteringar och på så sätt stötta de föreningar som är knutna till oss.

Efter dryga 50 år som parasportförbund har vi sett vilka fina möjligheter idrotten ger personer med funktionsnedsättning, i form av träning och habilitering. Omedvetet tränas balans, motorik, kondition, rullstolsteknik mm på ett roligt sätt. Plus allt annat som idrotten har att ge i form av kamratskap och gemenskap.

Vi vill, i samverkan med föreningarna, skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning att bedriva idrott både som motion och på elitnivå.

Vi har minst en medlemsförening som vänder sig till resp. skadegrupp - dvs personer med:

Rörelsenedsättning (R)
Synnedsättning (S)
Intellektuell funktionsnedsättning (I)

Publicerad:

Uppdaterad:

Våra guldpartners