Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Dalarnas Parasportförbund
Dalarnas Parasportförbund

Idrotta med funktionsnedsättning

Vill du börja röra på dig, tävlingsidrotta eller bara träffa nya människor i en aktiv miljö? Då är parasporten något för dig.

Vad är en funktionsnedsättning?

Det vi i dagligt tal talar om när det gäller funktionsnedsättning omfattar olika grupper. Det vi inom paraidrotten benämner är personer med:

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (förkortas ofta NPF)

Vilket enkelt förklarat, beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är adhd, AST, Tourettes syndrom och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser. NPF har du med dig i livets alla skeden. Har du någon i din närhet, eller vill du själv prova på paraidrott och stämmer in på diagnosen? Då är du välkommen att kontakta oss på Dalarnas Parasportförbund. Mer information om NPF kan man få genom att besöka t.ex Riksförbundet Attentions hemsida: https://attention.se/npf/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Synnedsättning (förkortas ofta S)

Personer med olika synnedsättningar klassas in via olika system för att möjliggöra att man får en tävlingsklass där de personer man tävlar med och mot har liknande synproblem. Variationen kan inom vissa idrotter vara stor och skiljer sig även i variation om man tävlar individuellt (t.ex längdskidor) jämfört med lagidrott (t.ex fotboll). I Sverige har vi få invånare vilket gör att gruppen idrottare med synnedsättning speglar antalet invånare i landet, jämförelsevis med större länder som Tyskland, Frankrike, USA, m.fl. Men det finns en idrott för alla, tag kontakt med oss på Dalarnas Parasportförbund så hjälp vi dig/er.

Intellektuell funktionsnedsättning. (förkortas ofta IL)

Intellektuell funktionsnedsättning kallades tidigare utvecklingsstörning. Den som har en intellektuell funktionsnedsättning behöver oftast mer tid och stöd än andra för att lära sig saker, förstå sammanhang och utvecklas i sin egen takt. Intellektuell funktionsnedsättning är en funktionsnedsättning i hjärnan.

Den som har intellektuell funktionsnedsättning har svårare att förstå och behöver mer tid för att lära sig och för att minnas. En del saker lär man sig aldrig. På andra sätt är man som alla andra. Barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning gläds, gråter, älskar och blir arga, precis som alla andra.

Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning.

Man kan enkelt förklara att diagnosen intellektuell funktionsnedsättning kännetecknas av tre kriterier.

  • Brister i intellektuella funktioner. Det innebär att man har svårt att planera och att lösa problem. Dessutom är förmågan till "visst tänkande" och inlärning nedsatt, något som kan påverka såväl omdöme som studier.
  • Man har svårt att självständigt genomföra samma saker som andra i samma ålder och man har svårt att veta hur man umgås med andra.
  • Svårigheterna som nämns ovan ska ha funnits före 18 års ålder.

Är du eller någon i din närhet intresserav av idrott för personer med IL, kontakta oss på Dalarnas Parasportförbund.

Rörelsenedsättning (förkortas oftast R)

Det finns många olika typer av rörelsenedsättningar. Rörelsenedsättningar kan vara medfödda eller förvärvade dvs tillkomma genom en skada eller sjukdom. Gemensamt är att de påverkar möjligheten att rörelsefunktioner. Muskler, Skelett, Leder och Nervsystem är det som avgör hur kroppens rörelser fungerar.

Den vanligaste orsaken till rörelsenedsättningar bland barn och unga är en skada som heter Cerebral Pares och förkortas CP. När det gäller rörelsenedsättning är det styrka, rörlighet, balans och koordination som påverkar förmåga att utöva en idrott. Beroende på hur funktionsnedsättningen påverkar idrottande så tilldelas idrottare en Klassificering, det vill säga det avgörs vilken klass man får tävla i. Klassificering görs med det hjälpmedel som används, och räknas in i idrottarens totala funktion. Är du/ni intresserad av att veta mer hur man idrottar med R? Kontakta oss på Dalarnas Parasportförbund.

Vanliga frågor


Vad är parasport?

Parasport (tidigare handikappidrott) är idrott för personer med funktionsnedsättning.

Vem riktar sig verksamheten till?

Inom Parasport Sverige har vi verksamhet för personer med synnedsättning Öppnas i nytt fönster., intellektuell funktionsnedsättning Öppnas i nytt fönster., rörelsenedsättning. Öppnas i nytt fönster. Vi har aktiva med ett brett spann av funktionsnedsättningar, det finns någon idrott för alla.

Jag har aldrig idrottat förut, kan jag ändå delta?

Ja, du behöver inte ha tidigare idrottserfarenhet. I många distrikt eller föreningar arrangeras idrottsskolor och prova på-dagar där man får testa sig fram tills man hittar en idrott och förening som passar en och man tycker om.

Hur vet jag vilken idrott som passar just mig?

Det finns vissa idrotter som riktar sig till personer med en viss typ av funktionsnedsättning, till exempel goalball Öppnas i nytt fönster. och showdown Öppnas i nytt fönster. för personer med synnedsättning och rullstolsrugby Öppnas i nytt fönster. och paraishockey Öppnas i nytt fönster. för personer som använder rullstol.

Som med all idrott handlar det också om dig som person, du kanske föredrar lag- före individidrotter eller tvärtom.

Publicerad:

Uppdaterad:

Vi samverkar med