Gå till innehåll
$siteName
Sveriges paralympiska komitté logotyp
Sveriges paralympiska komitté logotyp

Paralympiska utskottet

Paralympiska utskottet är ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen. Utskottet ska bestå av ordförande, vice ordförande och sex övriga ledamöter som samtliga utses av förbundsstyrelsen.

  • Ordförande och vice ordförande utses bland i förbundsstyrelsen valda ordförande och ledamöter.

  • Två ledamöter utses bland de personer som har nominerats av Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés idrottskommittéer för paralympiska idrotter.

  • Två ledamöter utses bland de personer som har nominerats av de specialidrottsförbund med vilka Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté har särskilt avtal om överlämnande av paralympisk idrott.

  • Två ledamöter utses bland de personer som har nominerats av de aktiva som deltar i det “camp” som vartannat år föregår Paralympics.

Kontakta paralympiska utskottet

Åsa Llinares Norlin

Ordförande

Ellis Kivi

Vice ordförande

Helena Ager

Ledamot

Anne Forsell

Ledamot

Per Näsman

Ledamot

Christian Erlandsson

Ledamot

Maja Reichard

Aktivas representant

Ronny Persson

Aktivas representant

E-post:

Tel: 070-396 96 89

Hans Säfström

Adj. föredragande