Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Ansvarsförflyttning av idrotter

På Svenska Parasportförbundets förbundsmöte 2015 togs beslutet om att verka för inkludering av förbundets idrotter i andra specialidrottsförbund.

Parasporten ska vara en naturlig del av idrottsrörelsen – inte en särlösning – och därför arbetar vi för att lämna över ansvaret för vissa av de idrotter som tillhör Svenska Parasportförbundet till andra SF, till exempel parafriidrotten till Svenska Friidrottsförbundet.

Denna "ansvarsförflyttning" (tidigare användes begreppet "Inkluderingen") är en process som gäller de idrotter som tillhör Parasportförbundet. Ansvarsförflyttningen för dessa idrotter sker i ett antal steg med syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för aktiva, ledare och föreningar med verksamhet för idrottare med rörelse-, syn- eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Steg i processen

Insteget

Lokala och regionala arbetsgrupper utför pilotprojekt, samt arbetsmöten/dialoger på SF eller SDF-/RF-SISU distrikt-/föreningsnivå. Rapportering till Parasportförbundets idrottsutvecklingsavdelning.

Steg 1

Teckna avsiktsförklaring att "undersöka förutsättningarna för 'SF' att från Parasport Sverige överta 'idrott' för personer med funktionsnedsättning." Styrgrupp och projektgrupp utses.

Steg 2

I projektgrupp och utsedda arbetsgrupper se över processer, aktiviteter och administrativa system med syfte att skapa förutsättningar för att utveckla para-verksamheten och verka för att fler personer med funktionsnedsättning börjar i idrotten för motion, social verksamhet, glädje, bredd och elit.

KOMMUNIKATION, FÖRANKRING och INVOLVERING på distriksnivå är viktiga ledord i detta steg. För att säkerställa detta ska Steg 2 alltid innehålla följande delsteg.

Steg 3

Säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningarför att ta överta ansvar av arbetsområden enligt föregående steg.

Steg 4

Överlämning av ansvar enligt avtal gemensamt mellan Parasportförbundet och övertagande SF framtagna utvecklingsmål.

Steg 5

Uppföljning av utvecklingsmål, samt utvärdering genom SF-dialog med RF och Parasportförbundet. Förnya och omformulera gemensamma utvecklingsmål så länge det finns behov av kompetensstöd från Parasportförbundet.


En översikt över ansvarsförflyttningen 2024

Idrott

Steg

Boccia

Insteget

Paraishockey

Insteget

Skidor

Insteget

FotbollSteg 2

Mattcurling

Steg 2

Innebandy

Steg 2

Sportskytte

Steg 2

Rullstolsdans

Steg 5

Friidrott

Steg 5

Judo

Steg 5

Bordtennis

Steg 5

Simning

Steg 5

Styrkelyft

Steg 5

Goalball

Ingen aktiv process

Rullstolsrugby

Ingen aktiv process

Showdown

Ingen aktiv process


Processen för ansvarsförflyttning av ovan idrotter är en samverkan mellan Svenska Parasportförbundet och mottagande förbund, såväl under som efter att förflyttningen av ansvar för specifik idrott sker.

Arbetet med "kompetensstöd för personer med funktionsnedsättning" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som riktar sig till RF/SISU-distrikt som RF har ansvar för, och Kompetenslyftet parasport som riktar sig till SF som Svenska Parasportförbundet har ansvar för, är också viktiga ingredienser för inkluderingen av paraidrotter. Dock har inget av detta direkt att göra med hur varken Svenska Parasportförbundet eller mottagande SF väljer att organisera sig, utan de besluten tas i respektive förbund.

Det finns ett stort antal SF som arbetar aktivt för att inkludera personer med funktionsnedsättning, trots att de aldrig har tillhört Svenska Parasportförbundet. Dessa SF har rätt att ta del av t.ex insatser i Kompetenslyftet SF. Ca 2/3 av SF:en har idag paraidrottare i sin verksamhet (Källa: halvtidsutvärdering Kompetenslyftet SF, mars 2024).

 

 

Innebandyns pågående inkluderingsresa

Här är länkar till mer information om arbetet med att flytta ansvaret för parainnebandyn från Svenska Parasportförbundet till Svenska Innebandyförbundet. Målet är att idrotten formellt lämnas över vid årskiftet 2025/2026. Om inkluderingen av innebandy (parasport.se)

Nyhetsbrev

Svenska Innebandyförbundet skickar ut nyhetsbrev om parainnebandyn och den pågående inkluderingsresan.


Publicerad:

Uppdaterad:

Vill du veta mer?

Lisa Lundell

Projektledare Kompetenslyftet