Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Återstartsstöd till föreningar

En kille gör tummen upp mot kameran på ett idrottsläger.

Återstartsstöd 4

Återstartsstöd 4 är den sista i raden av den här typen av stödformer. Den första av två ansökningsperioder (kallas 4A) är öppen från och med den 30 januari 2024 till och med 31 oktober 2024. Ekonomiska medel kan sökas av Svenska Parasportförbundets medlemsföreningar och ”först till kvarn”-principen gäller.

Uppdaterat 2024-05-17

Medlen för återstartsstöd 4A är slut och stödet är inte längre sökbart. Nästa omgång (4B) öppnar i september.

De ansökningar som inkommit per 2024-05-16 kommer att hanteras.

Sedan första omgången återstartsstöd lanserades av Riksidrottsförbundet ser vi att utvecklingen går framåt och att mycket verksamhet har återstartat. För den sista omgången av återstartsstöd kommer vi dock att ställa högre krav på att beviljade medel om möjligt ska LOK-stödsrapporteras hos Svenska Parasportförbundet. Kontroll sker i samband med återrapportering av beviljade medel.

Följande inriktningar prioriteras:

 • Aktiviteter kopplade till Svenska Parasportförbundets idrottskommittéers fastställda verksamhetsplaner.
 • Ansökningar som vänder sig till kvinnor.
 • Ansökningar inkomna från föreningar som redan idag aktivt LOK-stödsrapporterar till Svenska Parasportförbundet.
 • Ansökningar som riktas till Svenska Parasportförbundets egna idrotter (för föreningar som redan bedriver någon/några av idrotterna eller för föreningar vars syfte t.ex. är att starta upp någon/några av idrotterna).
 • Genomförande av kursen Parasportens Grunder.
 • Ansökningar från föreningar som aldrig tidigare ansökt, oavsett idrott.

Kontakta våra idrottskommittéer Länk till annan webbplats. och utvecklingsdistrikt för information om idrotternas verksamhetsplaner.

Vad kan föreningen söka stöd för?

Det framgår tydligt i formuläret vilka aktiviteter, insatser och utvecklingssatsningar föreningen kan söka medel för. Aktiviteten ska ske framåt i tiden och kan inte sökas för insatser/aktiviteter som redan genomförts.

Följande insatser finns att söka stöd för:

 • Utbildningsinsatser (max 10 000 kronor)
 • Utveckling av tävling och/eller arrangemang (max 25 000 kronor)
 • Rekryteringsinsatser (max 25 000 kronor)
 • Material, utrustning eller anpassning (max 10 000 kronor)

Vilka kan söka?

Föreningar som söker ska:

 • vara medlemmar i Svenska Parasportförbundet.
 • ha betalt medlemsavgiften för innevarande år.
 • vara registrerade på Svenska Parasportförbundets rekryteringssida ParaMe.se. Registrera föreningen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om ni inte redan gjort det.
 • ha skickat in tidigare återrapporter i tid och fått dessa godkända (i de fall föreningen blivit beviljade stöd tidigare).

Klicka här för att se hur ansökningsformuläret ser ut. Pdf, 1008.4 kB, öppnas i nytt fönster.
OBS! Endast för visning. Det är formuläret i IdrottOnline som ska användas.

Hur mycket kan föreningen ansöka om?

Föreningar kan göra flera ansökningar, men det totala beloppet som beviljas är 25 000 kronor per förening.

Stöd i ansökningsprocessen

Det ekonomiska stödet kan endast sökas via idrottsrörelsens gemensamma verksamhetssystem IdrottOnline. För att kunna ansöka behöver du ha behörighet "Huvudadministratör" alternativt "Idrottsmedel firmatecknare". Föreningen behöver även ha ordförande och kassör registrerade i IdrottOnline. Svenska Parasportförbundet har tagit fram en lathund. Pdf, 466.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Om ni har frågor om IdrottOnline kontaktar ni deras support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Som förening kan ni också ta kontakt med ert respektive specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Återrapportering

Föreningen är skyldig att återrapportera hur pengarna har använts. Den återrapport som finns i er ansökan i IdrottOnline ska skickas in till Svenska Parasportförbundet via systemet snarast efter aktivitetens slut (dock senast en månad efter).

Tips! Föreningar kan även söka återstartsstöd genom sina RF-SISU-distrikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill du veta mer?

Ansökningsverkstad

Parasport Sverige