Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Stockholms Parasportförbund
Stockholms Parasportförbund

Styrelse

Styrelsen verksamhetsåret 2024

Ordförande
Charlotte Ovefelt
normbollen@gmail.com

Vice ordförande
Annica Dahlborn
Annica.dahlborn@jarfalla.se

Kassör
Mattias Lindström
mattias@analyzing.se

Ledamöter
Cecilia Lallerman
cecilialallerman@gmail.com

Håkan Strömberg
hakan.stromberg@rfsisu.se

Christoffer Petersson
christoffer.petersson@ifah.se

Malin Bernt
malin.bernt@yahoo.se

Ersättare
Louise Jannering
louise.jannering@gmail.com

Emil Nordback
emil.nordback@bris.se

Ebba Hellstadius
ebba.hellstadius@gmail.com


Valberedningen
Staffan Johansson, Ordförande, staffan.johansson@ifah.se
Ann-Katrin Lindström


Publicerad:

Uppdaterad:

Partners och samverkan